Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Regeringsprövningsutredningen (M 2022:02)

Kommittédirektiv 2023:118 kommittébeteckning: M 2022:02

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Regeringsprövningsutredningen (M 2022:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 10 augusti 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 april 2022 kommittédirektiv om regeringens roll som prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning (dir. 2022:26). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 juni 2023. Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 25 maj 2023 utvidgades uppdraget och utredningstiden förlängdes till den 31 oktober 2023 (dir. 2023:69).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 5 februari 2024.

(Klimat- och näringslivsdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.