Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Fastighetsregisterlagsutredningen (Ju 2022:09)

Kommittédirektiv 2023:100 kommittébeteckning: Ju 2022:09

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Fastighetsregisterlagsutredningen (Ju 2022:09)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 29 juni 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommittédirektiven Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister (dir. 2022:94). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 september 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 24 januari 2024.

(Justitiedepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.