Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Utredningen organisation för utredningar om oredlighet i forskning (U 2015:07)

Kommittédirektiv 2016:87 kommittébeteckning: U 2015:07

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Utredningen organisation för utredningar om oredlighet i forskning (U 2015:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 1 oktober 2015 kommittédirektiv om organisation för utredningar om oredlighet i forskning (dir. 2015:99). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 25 november 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2017.

     (Utbildningsdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.