Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphovsrättens inskränkningar (Ju 2022:16)

Kommittédirektiv 2023:131 kommittébeteckning: Ju 2022:16

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphovsrättens inskränkningar (Ju 2022:16)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 21 juli 2022 kommittédirektiv om en översyn av vissa frågor om upphovsrätt (dir. 2022:125). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 25 november 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 19 januari 2024.

(Justitiedepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.