Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande (Fi 2021:06)

Kommittédirektiv 2023:103 kommittébeteckning: Fi 2021:06

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande (Fi 2021:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 29 juni 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 kommittédirektiv om vattenfrågor vid planläggning och byggande (dir. 2021:92). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 20 juni 2023. Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 19 januari 2023 förlängdes utredningstiden till den 15 augusti 2023 (dir. 2023:6).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2023.

(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.