Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (N 2015:03)

Kommittédirektiv 2016:37

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (N 2015:03)

Innehåll

  Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2016  
  
  Förlängd tid för uppdraget

  Regeringen beslutade den 30 april 2015 kommittédirektiv om förutsättningarna för att ge Konkurrensverket utökad beslutanderätt om sanktioner (dir. 2015:48). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 12 maj 2016.

  Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 8 juli 2016.

     (Näringsdepartementet)
  

  Kommittédirektiv

  Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.