Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Utredningen om anpass-ning till nya förutsättningar för taxi och samåkning (N 2015:05)

Kommittédirektiv 2016:27 kommittébeteckning: N 2015:05

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om anpass-ning till nya förutsättningar för taxi och samåkning (N 2015:05)

Innehåll

  Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 2016

  Regeringen beslutade den 23 juli 2015 kommittédirektiv om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning (dir 2015:81). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 1 juli 2016.

  Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas den 1 december 2016.

     (Näringsdepartementet)
  

  Kommittédirektiv

  Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.