Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Polisutbildningsutredningen (Ju 2015:03)

Kommittédirektiv 2016:16 kommittébeteckning: Ju 2015:03

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Polisutbildningsutredningen (Ju 2015:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 25 februari.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 mars 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till hur den grundläggande utbildningen till polisman kan omformas till en högskoleutbildning (dir. 2015:29). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 15 april 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2016.

     (Justitiedepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.