Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Kommunperspektivutredningen (Fi 2023:01)

Kommittédirektiv 2023:144 kommittébeteckning: Fi 2023:01

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Kommunperspektivutredningen (Fi 2023:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 mars 2023 kommittédirektiv om stärkt kapacitet genom kommunsammanläggningar (dir. 2023:46). Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 30 november 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 januari 2024.

(Finansdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.