Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Kommittén om ekonomiska styrmedel för en cirkulär ekonomi (Fi 2022:14)

Kommittédirektiv 2023:141 kommittébeteckning: Fi 2022:14

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Kommittén om ekonomiska styrmedel för en cirkulär ekonomi (Fi 2022:14)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 12 oktober 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 16 juni 2022 kommittédirektiv om ekonomiska styrmedel för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi (dir. 2022:67). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 april 2024.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 september 2024.

(Finansdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.