Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Hjälpmedelsutredningen (S 2015:08)

Kommittédirektiv 2016:81 kommittébeteckning: S 2015:08

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Hjälpmedelsutredningen (S 2015:08)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 10 december 2015 kommittédirektiv om Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande (dir. 2015:134). Utredningen beslutade därefter att ändra namnet till Hjälpmedelsutredningen. Enligt direktiven (dir. 2015:134) ska uppdraget slutredovisas senast den 28 februari 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2017.

     (Socialdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.