Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Fiske- och vattenbruksutredningen (N 2022:06)

Kommittédirektiv 2023:135 kommittébeteckning: N 2022:06

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Fiske- och vattenbruksutredningen (N 2022:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2023

Förlängd tid för en del av uppdraget

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommittédirektiv om en moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk (dir. 2022:92).

Enligt de ursprungliga direktiven skulle ett delbetänkande som avser uppdraget att föreslå förenklade förutsättningar att bedriva vattenbruk lämnas senast den 1 juli 2023. Genom tilläggsdirektiv förlängdes uppdraget till den 18 oktober 2023 (dir. 2023:66).

Utredningstiden för den delen av uppdraget förlängs ytterligare. Delbetänkandet ska i stället redovisas senast den 17 november 2023. Utredningstiden i övrigt ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den 29 november 2024.

(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.