Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Bioekonomiutredningen (N 2022:07)

Kommittédirektiv 2023:122 kommittébeteckning: N 2022:07

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Bioekonomiutredningen (N 2022:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 17 augusti 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 17 juni 2022 kommittédirektiv om en nationell bioekonomistrategi - ett verktyg för den gröna industriella omställningen (dir. 2022:77). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 oktober 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2023.

(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.