Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Adoptionskommissionen (S 2021:08)

Kommittédirektiv 2023:113 kommittébeteckning: S 2021:08

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Adoptionskommissionen (S 2021:08)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 kommittédirektiv om Sveriges internationella adoptionsverksamhet - lärdomar och vägen framåt (dir. 2021:95). Uppdraget skulle redovisas senast den 7 november 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 december 2024.

(Socialdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.