Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till 2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor (Fi 2021:07)

Kommittédirektiv 2023:107 kommittébeteckning: Fi 2021:07

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till 2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor (Fi 2021:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 29 juni 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 kommittédirektiv om en uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn (dir. 2021:97). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 november 2023. Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 7 april 2022 utvidgades uppdraget utan att utredningstiden ändrades (dir. 2022:28). Utredningen fick genom tilläggsdirektiven dels uppdrag som skulle redovisas i ett delbetänkande senast den 31 januari 2023, dels ytterligare uppdrag att redovisa i slutbetänkandet. Utredningen lämnade sitt delbetänkande den 7 februari 2023, En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 maj 2024.

(Finansdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.