Till innehåll på sidan

Utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (M 2022:03)

Kommittéberättelse M 2022:03 utredningen, se dir. 2022:27 och dir. 2022:135

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (M 2022:03)


Beteckning: M 2022:03
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Senast ändrad: 2023-09-01
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-04-07 00:00:00
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:27 och dir. 2022:135
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Liljeberg, Ulrika, fr.o.m. 2022-04-07 t.o.m. 2023-04-30
Sakkunnig: Björk Dronjak, Li, fr.o.m. 2022-06-01 t.o.m. 2023-03-31
Sakkunnig: Bryntesson, Lars, fr.o.m. 2022-06-01 t.o.m. 2023-03-31
Sakkunnig: Carlsson, Anna, fr.o.m. 2022-06-01 t.o.m. 2023-03-31
Sakkunnig: Lundberg, Carin, fr.o.m. 2022-06-01 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Bengard, Therese, fr.o.m. 2022-09-26 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Dalman Eek, Cecilia, fr.o.m. 2022-10-18 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Egnér, Yvonne, fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Engström Stenson, Daniel, fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Hallberg, Tomas, fr.o.m. 2022-09-26 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Hermansson Wolff, Gill, fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Hill, Åsa, fr.o.m. 2022-09-26 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Isacsson, Kristina, fr.o.m. 2022-09-26 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Jönsson, Erik, fr.o.m. 2022-09-26 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Liljeberg, Daniel, fr.o.m. 2022-09-26 t.o.m. 2022-10-17
Expert: Lundin, Erik, fr.o.m. 2022-09-26 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Mels, Tom, fr.o.m. 2022-09-26 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Nordlund, Annika, fr.o.m. 2022-09-26 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Schoning, Kristian, fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Stenberg, Ulf, fr.o.m. 2022-10-18 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Stinnerbom, Marita, fr.o.m. 2022-09-26 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Wik Karlsson, Jenny, fr.o.m. 2022-09-26 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Åkesson, Patrik, fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2023-03-31
Sekreterare: Forsbacka, Kristina, fr.o.m. 2022-07-18 t.o.m. 2023-03-31
Sekreterare: Schain, Mattias, fr.o.m. 2022-06-01 t.o.m. 2023-04-30
Sekreterare: Schain, Mattias, fr.o.m. 2023-05-01 t.o.m. 2023-05-12
Assistent: Corbelius, Klas, fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 2023-04-30

Rapporter

SOU 2023:18Värdet av vinden, Del 1 och 2

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.