Till innehåll på sidan

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)

Kommittéberättelse S 2018:09 utredningen, se dir. 2018:77, dir. 2019:83, dir. 2020:84 och dir. 2021:69

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)


Beteckning: S 2018:09
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2023-03-24
Status: Avslutad 2022 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:77, dir. 2019:83, dir. 2020:84 och dir. 2021:69
Lokal: Regeringskansliet, 103 33 Stockholm, tel: 08-405 55 98
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Kullgren, Åsa, fr.o.m. 2018-08-29 t.o.m. 2022-02-28
Sakkunnig: Alenius, Mikael, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Sakkunnig: Karlsson, Stefan, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2021-04-29
Sakkunnig: Klahr, Anders, fr.o.m. 2021-05-01 t.o.m. 2022-02-28
Sakkunnig: Larkeus, Jonathan, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2019-09-26
Sakkunnig: Lilja, Daniel, fr.o.m. 2021-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Sakkunnig: Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Sakkunnig: Milton, Zandra, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Sakkunnig: Nilsson, Erika, fr.o.m. 2021-05-01 t.o.m. 2022-02-28
Sakkunnig: Pereswetoff-Morath, Maria, fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2021-04-29
Sakkunnig: Sundberg, Elin, fr.o.m. 2019-09-27 t.o.m. 2022-02-28
Sakkunnig: Törner, Lina, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2019-08-30
Expert: Alexandersson, Taha, fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Båtelson, Karin, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Carlsson, Marit, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Christiansson, Lennart, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2020-01-31
Expert: Freij, Emilia, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Hagblom, Erica, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Hessel, Åsa, fr.o.m. 2019-12-04 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Ivgren, Claes, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Johansson, Ann, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Knutsson, Hasse, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Nordgren, Niklas, fr.o.m. 2021-10-15 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Richardson, Anette, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Sahlén, Eva, fr.o.m. 2019-12-04 t.o.m. 2022-02-28
Expert: von Sydow, Johan, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2021-08-31
Expert: Thyberg, Magnus, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Thyrén, Charlott, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2022-02-28
Expert: Wallén, Lars, fr.o.m. 2019-12-04 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Ax, Fredrik, fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Bengtsson, Eva, fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Bylund, Jessica, fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Christiansson, Lennart, fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Ekström, Emin, fr.o.m. 2020-08-10 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Hagelin, Hans, fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Ternby, Ulrika, fr.o.m. 2019-01-21 t.o.m. 2022-02-28
Analytiker: Hultblad, Brigitta, fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-03-31
Analytiker: Nilstierna, Tom, fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-03-31

Rapporter

SOU 2020:23Hälso- och sjukvård i det civila försvaret
SOU 2021:19En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
SOU 2022:6Hälso- och sjukvårdens beredskap - struktur för ökad förmåga, Del 1 och 2

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.