Till innehåll på sidan

Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Ju 2019:01)

Kommittéberättelse Ju 2019:01 kommittén, se dir. 2019:32

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Ju 2019:01)


Beteckning: Ju 2019:01
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-03-30
Status: Avslutad 2020 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-14
Direktiv för kommittén, se dir. 2019:32
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Rolén, Thomas, fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-08-15
Ordförande: Rolén, Thomas, fr.o.m. 2020-08-16 t.o.m. 2020-09-15
Ledamot: Andersson, Jonas, fr.o.m. 2020-02-27 t.o.m. 2020-09-14
Ledamot: Bieler, Paula, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-02-26
Ledamot: Billström, Tobias, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Ledamot: Cato, Jonny, fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-09-14
Ledamot: Eklind, Hans, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Ledamot: Hirvonen Falk, Annika, fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m. 2020-09-14
Ledamot: Höj Larsen, Christina, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Ledamot: Jönsson, Johanna, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2019-10-23
Ledamot: Larsson, Rikard, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Ledamot: Ling, Rasmus, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-05-03
Ledamot: Malm, Fredrik, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Ledamot: Malmer Stenergard, Maria, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Ledamot: Ohlsson, Carina, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Ledamot: Åkesson, Jimmie, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Ledamot: Östlin, Ebba, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Expert: Aasheim, Petter, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Expert: Beijer, Fredrik, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Expert: Frid, Magnus, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Expert: Johnsson, Helena, fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-09-14
Expert: Larsaeus, Nina, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Expert: Lund, Helena, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Expert: Lyrestam, Christiana, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Expert: Malkan, Johan, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14
Sekreterare: Hjulström, Erik, fr.o.m. 2019-08-15 t.o.m. 2020-09-22
Sekreterare: Kristiansson, Hanna, fr.o.m. 2019-08-19 t.o.m. 2020-09-15
Sekreterare: Parusel, Bernd, fr.o.m. 2019-08-05
Sekreterare: Parusel, Bernd, fr.o.m. 2020-08-16 t.o.m. 2020-09-15

Rapporter

SOU 2020:54En långsiktig hållbar migrationspolitik

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.