Till innehåll på sidan

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige

Kommittéberättelse UD uppdraget, se RK-beslut 1996-10-04 (N96/2855), 1997-04-28 (N97/1605), 2003-05-26 (UD2003/26636) och 2012-01-30 (UF2012/7142)

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige


Beteckning: UD
Departement: Utrikesdepartementet
Senast ändrad: 2023-08-22
Status: Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-10-04 00:00:00
Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 1996-10-04 (N96/2855), 1997-04-28 (N97/1605), 2003-05-26 (UD2003/26636) och 2012-01-30 (UF2012/7142)
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Carlstedt, Bertil, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Fredriksson, Torbjörn, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Gullesjö, Ann-Christine, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Johansson, Niklas, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Lind, Staffan, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Lundgren, Ann, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Renbjer, Lennart, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Saldén, Anita, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Silbermann, Herbert, fr.o.m. 1996-10-04
Sekreterare: Eriksdotter, Ann-Katrin, fr.o.m. 1996-10-04

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.