2023 års insynskommitté (Ju 2023:07)

Kommittéberättelse Ju 2023:07 kommittén, se dir. 2023:88

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

2023 års insynskommitté (Ju 2023:07)


Beteckning: Ju 2023:07
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2024-06-13
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-06-15 00:00:00
Direktiv för kommittén, se dir. 2023:88
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2025.


Sammansättning


Ordförande: Melin, Mats, fr.o.m. 2023-06-15
Sekreterare: Westgård, Hanna, fr.o.m. 2023-09-01
Ledamot: Ahlstedt, Fredrik, fr.o.m. 2023-09-12
Ledamot: Edwardsson, Eva, fr.o.m. 2023-09-12
Ledamot: Engström, Cecilia, fr.o.m. 2023-09-12
Ledamot: Ekström, Hans, fr.o.m. 2023-09-12
Ledamot: Etzler, Aron, fr.o.m. 2023-09-12
Ledamot: Hallengren, Lena, fr.o.m. 2023-09-12
Ledamot: Hirvonen, Annika, fr.o.m. 2023-09-12
Ledamot: Lindahl, Fredrik, fr.o.m. 2023-09-12
Ledamot: Nordström, Susanne, fr.o.m. 2023-09-12
Ledamot: Quensel, Charlotte, fr.o.m. 2023-09-12
Ledamot: Vikmång, Nils, fr.o.m. 2023-09-12
Ledamot: Wagenius, Hanna, fr.o.m. 2023-09-12
Sakkunnig: Lindholm Närlinge, Benny, fr.o.m. 2023-09-19
Expert: Sandart, Rikard, fr.o.m. 2023-09-19
Expert: Ärfström, Sanna, fr.o.m. 2023-09-19 t.o.m. 2024-05-12
Expert: Ström, Emma, fr.o.m. 2024-05-13

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.