Till innehåll på sidan

2020 års grundlagskommitté (Ju 2020:04)

Kommittéberättelse Ju 2020:04 kommittén, se dir. 2020:11 och dir. 2023:8

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

2020 års grundlagskommitté (Ju 2020:04)


Beteckning: Ju 2020:04
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2024-03-18
Status: Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-13 00:00:00
Direktiv för kommittén, se dir. 2020:11 och dir. 2023:8
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Eka, Anders, fr.o.m. 2020-02-13 t.o.m. 2023-03-31
Ledamot: Attefall, Stefan, fr.o.m. 2022-11-01 t.o.m. 2023-03-31
Ledamot: Broman, Bo, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2023-03-31
Ledamot: Ekström, Hans, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2023-03-31
Ledamot: Enström, Karin, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2023-03-31
Ledamot: Hansén, Camilla, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2023-03-31
Ledamot: Johnsson, Lars, fr.o.m. 2022-11-18 t.o.m. 2023-03-31
Ledamot: Lantz, Gustaf, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2023-03-31
Ledamot: Malmström, Cecilia, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2023-03-31
Ledamot: Modig, Linda, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2023-03-31
Ledamot: Rojhan, Azadeh, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2023-03-31
Ledamot: Skånberg, Tuve, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2022-10-31
Ledamot: Strömmer, Gunnar, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2022-11-17
Ledamot: Sydow Mölleby, Mia, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2023-03-31
Ledamot: Söderlund, Per, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2023-03-31
Sakkunnig: Axelsson, Tove, fr.o.m. 2021-01-14 t.o.m. 2023-03-31
Sakkunnig: Hirschfeldt, Johan, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2023-03-31
Sakkunnig: Pleiner, Emma, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2023-03-31
Sakkunnig: Törngren, David, fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2021-01-13
Expert: Beckman, Ludvig, fr.o.m. 2021-06-02 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Bratt, Percy, fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15
Expert: Bull, Thomas, fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15
Expert: Bull, Thomas, fr.o.m. 2021-06-02 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Danielsson, Christer, fr.o.m. 2021-06-02 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Driving, Charlotte, fr.o.m. 2021-06-02 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Hägg Bergvall, Magdalena, fr.o.m. 2021-06-02 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Jonsson Cornell, Anna, fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15
Expert: Svahn Starrsjö, Kristina, fr.o.m. 2021-06-02 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Teorell, Jan, fr.o.m. 2021-06-02 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Thorblad, Therese, fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15
Expert: Wenander, Henrik, fr.o.m. 2021-06-02 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Wennberg, Bertil, fr.o.m. 2021-06-02 t.o.m. 2023-03-31
Expert: Wieslander, Karolina, fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15
Expert: Wockelberg, Helena, fr.o.m. 2021-06-02 t.o.m. 2023-03-31
Huvudsekreterare: Gustavsson, Daniel, fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2023-03-31
Sekreterare: Andersson, Jens, fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2021-04-05
Sekreterare: Andersson, Jens, fr.o.m. 2021-04-06 t.o.m. 2023-03-12
Sekreterare: Börstell, Viktoria, fr.o.m. 2020-04-14 t.o.m. 2023-03-12
Sekreterare: Cullin, Per-Ola, fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2021-12-31
Sekreterare: Holm, Lisa, fr.o.m. 2022-03-07 t.o.m. 2023-03-12
Sekreterare: Ström, Lars-Åke, fr.o.m. 2022-01-14 t.o.m. 2022-03-31
Sekreterare: Ström, Lars-Åke, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2022-04-14

Rapporter

SOU 2021:15Föreningsfrihet och terroristorganisationer
SOU 2023:12Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.