Torsdag den 9 september 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:157

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2020/21:157

Torsdagen den 9 september 2021

Kl.

12.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Per Lodenius (C) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 oktober

2

Martin Ådahl (C) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och som suppleant i finansutskottet fr.o.m. den 14 september

Anmälan om ersättare

3

Sofia Amloh (S) som ersättare fr.o.m. den 8 september 2021 t.o.m. den 26 september 2022 under Fredrik Olovssons (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

4

Martin Ådahl (C) som ledamot i finansutskottet fr.o.m. den 14 september

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

5

2020/21:864 av Jan Ericson (M)
Arbetslösheten i Sverige

Ärenden för

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.