Torsdag den 24 september 2020

Kammarens föredragningslistor 2020/21:14

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2020/21:14

Torsdagen den 24 september 2020

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 3 september

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2020/21:3 Tisdagen den 22 september

KrU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

3

2020/21:3 Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete med handelshinder

NU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

4

2019/20:464 av Niklas Wykman (M)
Hållbara offentliga finanser

5

2020/21:2 av Niklas Wykman (M)
Åtgärder

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.