Till innehåll på sidan

Torsdag den 23 september 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:9

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:9

Torsdagen den 23 september 2021

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 


Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 2 september

 

 

Anmälan om vice ordförande i utskott

 

2

Roger Haddad (L) som förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 21 september

 

 

Avsägelse

 

3

Björn Wiechel (S) som suppleant i finansutskottet 

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Björn Wiechel (S) som ledamot i finansutskottet 

 

5

Jennie Nilsson (S) som ledamot i utrikesutskottet 

 

6

Anders Österberg (S) som suppleant i utrikesutskottet

 

7

Roger Haddad (L) som suppleant i utbildningsutskottet 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

8

2021/22:2 Tisdagen den 21 september

TU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

9

2020/21:890 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vård och stöd för personer som har utsatts för sexualbrott

 

10

2020/21:892 av Alexandra Anstrell (M)
Barnfetma

 

 

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

11

2020/21:906 av Joar Forssell (L)
Karolinska institutets Kinasamarbeten

 

 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

12

2020/21:864 av Jan Ericson (M)
Arbetslösheten i Sverige

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

13

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Hans Dahlgren (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.