Torsdag den 23 maj 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:120

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:120

Torsdagen den 23 maj 2024

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

   

   

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 2 maj

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2023/24:FPM56 Avtal mellan EU och Storbritannien om ungas rörlighet COM(2023) 169

SfU

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 29 maj

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkanden

 

3

Bet. 2023/24:NU14 Energipolitikens långsiktiga inriktning

42 res. (S, SD, V, C, MP)

4

Bet. 2023/24:NU15 En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

1 res. (C, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

5

Bet. 2023/24:UU12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

2 res. (S, SD, V, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

6

Bet. 2023/24:UbU13 Vuxenutbildning

13 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Trafikutskottets betänkande

 

7

Bet. 2023/24:TU14 Luftfartsfrågor

24 res. (S, SD, V, C, MP)


8

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.