Torsdag den 23 februari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:68

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:68

Torsdagen den 23 februari 2023

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Ceremoni

 

 

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 2 februari

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Emma Berginger (MP) fr.o.m. den 26 februari
Därmed upphör Ulf Holms (MP) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

 

3

Jessica Rosencrantz (M) som förste ersättare för gruppledare fr.o.m. den 25 oktober 2022

 

4

Noria Manouchi (M) som andre ersättare för gruppledare fr.o.m. den 25 oktober 2022

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

5

2022/23:198 av Marielle Lahti (MP)
Försvarsmakten och svensk energiproduktion

 

6

2022/23:205 av Johan Andersson (S)
Framtida hemmabas för landets radarspaningsflyg

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelse

 

7

2022/23:RR1 Riksrevisionens årsredovisning för 2022

KU

 

Ärenden för avgörande efter ceremonin

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

8

Bet. 2022/23:AU6 Integration

15 res. (S, V, C, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2022/23:NU11 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för att stimulera investeringar i datorhallar

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2022/23:UbU3 Studiestöd

9 res. (S, SD, V, C, MP)

11

Bet. 2022/23:UbU4 Förskolan

10 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2022/23:TU4 Infrastrukturfrågor

50 res. (S, SD, V, C, MP)

13

Bet. 2022/23:TU5 Kollektivtrafikfrågor

19 res. (S, SD, V, C, MP)

14

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

Ceremoni kl. 15.20

 

15

Ceremoni med anledning av årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.