Torsdag den 23 februari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:68

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:68

Torsdagen den 23 februari 2023

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

15.20

Ceremoni

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 2 februari

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Emma Berginger (MP) fr.o.m. den 26 februari
Därmed upphör Ulf Holms (MP) uppdrag som ersättare

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

3

Jessica Rosencrantz (M) som förste ersättare för gruppledare fr.o.m. den 25 oktober 2022

4

Noria Manouchi (M) som andre ersättare för gruppledare fr.o.m. den 25 oktober 2022

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2022/23:198

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.