Torsdag den 19 mars 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:89

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:89

Torsdagen den 19 mars 2020

Kl.

11.00

 

Bordläggningsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

1

Bet. 2019/20:FiU52 Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

2

Bet. 2019/20:UbU25 Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.