Torsdag den 17 december 2015

Kammarens föredragningslistor 2015/16:48

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2015/16:48

Torsdagen den 17 december 2015

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

Avslutning

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

1

Från 25 till 26 i civilutskottet

 

2

Från 29 till 30 i socialförsäkringsutskottet

 

3

Från 69 till 70 i EU-nämnden

 

 

Val av extra suppleanter

 

4

Camilla Hansén (MP) som suppleant i civilutskottet fr.o.m. den 18 januari 2016

 

5

Finn Bengtsson (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

6

Helena Bouveng (M) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2015/16:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

8

Bet. 2015/16:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

9

Bet. 2015/16:FiU17 Genomförande av krishanteringsdirektivet

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2015/16:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2 res. (V, L)

11

Bet. 2015/16:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

12

Bet. 2015/16:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1 res. (M)

 

Justitieutskottets betänkande

 

13

Bet. 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

18 res. (M, SD, C, V, L, KD)

14

Avslutning

 

 

Interpellationssvar

 

 

Statsrådet Anna Johansson (S)

 

15

2015/16:208 av Christian Holm Barenfeld (M)
Regionala flygplatser

 

16

2015/16:248 av Anette Åkesson (M)
Konsekvenser av hot om stängning av Öresundsbron

 

 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

17

2015/16:183 av Anette Åkesson (M)
Vidareutveckling av Välfärdsakademin

 

18

2015/16:226 av Anette Åkesson (M)
Arbetets påverkan på pensionen

 

19

2015/16:229 av Lotta Finstorp (M)
Bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron

 

20

2015/16:232 av Johan Forssell (M)
Målet om nio dagars sjukfrånvaro

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

21

2015/16:253 av Anette Åkesson (M)
Riktade statsbidrags effekter på kommunerna

 

22

2015/16:254 av Anette Åkesson (M)
Fördomar om företag i välfärden

 

 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

23

2015/16:240 av Daniel Riazat (V)
Skolans simundervisning

 

 

Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

24

2015/16:233 av Lotta Finstorp (M)
Arbetsmarknaden för unga på orter med få arbetsgivare

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.