Torsdag den 15 februari 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:72

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:72

Torsdagen den 15 februari 2024

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

 

 

Votering efter debattens slut i JuU11, dock tidigast kl. 15.20

______________________________________________________________________________

   

   

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 25 januari 

 

 

Avsägelse

 

2

Märta Stenevi (MP) som ledamot i krigsdelegationen

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Emma Berginger (MP) som ledamot i krigsdelegationen

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelse

 

4

2023/24:ER1 Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2023

UU

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut i JuU11, dock tidigast kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

5

Bet. 2023/24:AU5 Arbetsrätt

16 res. (S, V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

6

Bet. 2023/24:SoU6 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

26 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2023/24:JuU14 Vapenfrågor

2 res. (S, SD, V, C, MP)

8

Bet. 2023/24:JuU15 Terrorism

2 res. (S, SD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2023/24:JuU11 Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

1 res. (V, C, MP)

10

Bet. 2023/24:JuU9 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2022

1 res. (MP)

11

Bet. 2023/24:JuU10 2023 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2023/24:NU7 Immaterialrättsfrågor

13 res. (S, SD, V, C, MP)

13

Bet. 2023/24:NU8 Mineralpolitik

21 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

14

Bet. 2023/24:MJU7 Skogspolitik

14 res. (S, SD, C, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

15

Frågor besvaras av: 
Statsrådet Jessika Roswall (M)
Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
Utbildningsminister Mats Persson (L)
Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.