Torsdag den 14 september 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:4

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:4

Torsdagen den 14 september 2017

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Förnyad bordläggning

 

1

Yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Crister Spets (SD) som ersättare fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober under Jeff Ahls (SD) ledighet

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

3

2016/17:623 av Maria Stockhaus (M)
Ridning som förebyggande friskvårdsarbete

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

4

2016/17:578 av Mikael Dahlqvist (S)
Arbetsförmedlingens nedläggning av lokala kontor

 

5

2016/17:594 av Lotta Finstorp (M)
Arbetslösheten i Södermanland

 

6

2016/17:596 av Lotta Finstorp (M)
Kompetensförsörjning inom företagshälsovården

 

 

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

7

2016/17:592 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Statsministerns ansvar för att rädda Findus

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

8

2016/17:588 av Mikael Oscarsson (KD)
It-läckaget på Transportstyrelsen

 

9

2016/17:590 av Allan Widman (L)
Försvar mot ballistiska robotar

 

10

2016/17:610 av Stig Henriksson (V)
Andelen högre officerare i Sverige

 

11

2016/17:615 av Mikael Oscarsson (KD)
Kärnvapenförbud och svensk försvarsförmåga
2016/17:617 av Daniel Bäckström (C)
FN-konventionen mot kärnvapen

 

 

Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

12

2016/17:519 av Daniel Bäckström (C)
Åtgärder för strandskydd

 

13

2016/17:574 av Stig Henriksson (V)
Hanhikivi kärnkraftverk

 

14

2016/17:589 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Sandsugning i Öresund

 

15

2016/17:600 av Emma Wallrup (V)
Klimatråd om hållbart resande

 

 

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

16

2016/17:604 av Ola Johansson (C)
Regelverk och krav på cisterner

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

17

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Miljöminister Karolina Skog (MP)
Statsrådet Anna Ekström (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.