Torsdag den 13 april 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:88

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:88

Torsdagen den 13 april 2023

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 23 mars

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2022/23:82 Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

2

2022/23:2366 av Gudrun Nordborg m.fl. (V)

JuU

med anledning av prop. 2022/23:91 En ny lag om ordningsvakter

3

2022/23:2368 av Gudrun Nordborg m.fl. (V)

JuU

4

2022/23:2375 av Bassem Nasr m.fl. (MP)

JuU

med anledning av prop. 2022/23:94 Några ändringar som

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.