Tisdag den 9 april 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:75

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2018/19:75

Tisdagen den 9 april 2019

Kl.

13.00

Arbetsplenum

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

1

Onsdagen den 10 april kl. 13.00

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 11 april kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2018/19:28 Torsdagen den 4 april

FöU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2018/19:173 av Jens Holm (V)
Arlandas expansion och klimatet

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Försvarsutskottets betänkanden

5

Bet. 2018/19:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap

37

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.