Tisdag den 7 maj 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:87

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2018/19:87

Tisdagen den 7 maj 2019

Kl.

13.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

1

Bet. 2018/19:AU9 Arbetsrätt

26 res. (M, SD, C, V, KD, L)

2

Bet. 2018/19:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Skatteutskottets betänkanden

3

Bet. 2018/19:SkU16 Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

4

Bet. 2018/19:SkU17 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

3 res. (V, KD)

Näringsutskottets betänkanden

5

Bet. 2018/19:NU11 Mineralpolitik

10 res. (S,

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.