Tisdag den 29 september 2015

Kammarens föredragningslistor 2015/16:9

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2015/16:9

Tisdagen den 29 september 2015

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Protokollen från sammanträdena torsdagen den 17 och fredagen den 18 september

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Lawen Redar (S) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 oktober 2015

 

 

Anmälan om ersättare för statsråd

 

3

Börje Vestlund (S) som ersättare för statsminister
Stefan Löfven (S) fr.o.m. den 1 oktober 2015 tills vidare

 

4

Teres Lindberg (S) som ersättare för statsrådet
Anders Ygeman (S) fr.o.m. den 1 oktober 2015 tills vidare

 

5

Anders Österberg (S) som ersättare för arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) fr.o.m. den 1 oktober 2015 tills vidare

 

 

Anmälan om ordförande i utskott

 

6

Olof Lavesson (M) som ordförande i kulturutskottet fr.o.m. den 22 september 2015

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning

 

7

2015/16:19 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

SfU

8

2015/16:29 av Johan Forssell m.fl. (M, C, KD)

SfU

9

2015/16:31 av Linus Bylund (SD)

SfU

 

med anledning av skr. 2014/15:140 2015 års redogörelse för företag med statligt ägande

 

10

2015/16:57 av Helena Lindahl m.fl. (C, M, FP, KD)

NU

 

Interpellationssvar

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

11

2015/16:1 av Finn Bengtsson (M)
Ofinansierade skattehöjningar

 

12

2015/16:2 av Mats Persson (FP)
Dubbelbeskattning vid pensionssparande

 

 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

13

2015/16:3 av Allan Widman (FP)
Svensk finansiering av brasilianska vapen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.