Tisdag den 28 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:82

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:82

Tisdagen den 28 mars 2023

Kl.

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 23-24 mars

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 7 mars

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 30 mars kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2022/23:32 Torsdagen den 23 mars

UU

5

2022/23:33 Torsdagen den 23 mars

MJU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2022/23:286 av Katja Nyberg (SD)
Inrättande av en oberoende

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.