Tisdag den 28 juni 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:127

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2015/16:127

Tisdagen den 28 juni 2016

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

  

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Emilia Töyrä (S) som ledamot i konstitutionsutskottet

 

2

Jörgen Hellman (S) som ledamot i finansutskottet och som suppleant i skatteutskottet

 

3

Niklas Karlsson (S) som suppleant i finansutskottet

 

4

Anders Schröder (MP) som suppleant i justitieutskottet och i trafikutskottet

 

5

Elisabet Knutsson (MP) som suppleant i utbildningsutskottet och i näringsutskottet

 

6

Håkan Bergman (S) som ersättare i riksdagsstyrelsen

 

 

Anmälan om ersättare

 

7

Åsa Eriksson (S) som ersättare fr.o.m. den 15 augusti 2016 t.o.m. den 1 april 2017 under Olle Thorells (S) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

8

Niklas Karlsson (S) som ledamot i finansutskottet

 

9

Jörgen Hellman (S) som ledamot i skatteutskottet

 

10

Elisabet Knutsson (MP) som ledamot i utbildningsutskottet och som suppleant i kulturutskottet

 

11

Håkan Bergman (S) som ledamot i riksdagsstyrelsen

 

12

Jamal El-Haj (S) som suppleant i skatteutskottet

 

13

Emma Nohrén (MP) som suppleant i utrikesutskottet

 

14

Anders Schröder (MP) som suppleant i utrikesutskottet

 

15

Jonas Eriksson (MP) som suppleant i näringsutskottet

 

16

Yilmaz Kerimo (S) som ersättare i riksdagsstyrelsen

 

17

Stina Bergström (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

18

Janine Alm Ericsson (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

19

Alexandra Anstrell (M) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 1 augusti 2016 t.o.m. den 31 januari 2017 under Ida Drougges (M) ledighet

 

20

Åsa Eriksson (S) som suppleant i utrikesutskottet fr.o.m. den 15 augusti 2016 t.o.m. den 1 april 2017 under Olle Thorells (S) ledighet

 

21

Roland Gustbée (M) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 12 september 2016 t.o.m. den 26 februari 2017 under Johan Hultbergs (M) ledighet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

22

2015/16:729 av Robert Hannah (L)
Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden

 

23

2015/16:737 av Olof Lavesson (M)
Kultur- och demokratiministerns hantering av tillkännagivanden

 

24

2015/16:745 av Bengt Eliasson (L)
Besparingar i assistansersättningen

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

25

2015/16:FPM98 Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering KOM(2016) 289

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

26

2015/16:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 21 september

FiU

 

Redogörelse

 

27

2015/16:RR6 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond bidrar till svensk forskning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna redogörelse
Motionstiden utgår den 21 september

UbU

 

EU-dokument

 

28

KOM(2016) 399 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 september 2016

TU

 

Interpellationssvar

 

 

Statsrådet Anna Johansson (S)

 

29

2015/16:725 av Peter Helander (C)
Anslag för trafikavtal

 

30

2015/16:732 av Erik Andersson (M)
Falska parkeringstillstånd

 

 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

31

2015/16:710 av Christina Örnebjär (L)
Säker skoldag för barn med typ 1-diabetes

 

32

2015/16:730 av Mats Persson (L)
Kritik mot förslaget om ny sjukskatt

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

33

2015/16:721 av Lotta Finstorp (M)
Regionindelningens bevekelsegrunder

 

 

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

34

2015/16:718 av Roger Hedlund (SD)
Undantagsregler för bygglov vid tillfälliga anläggningsboenden (flyktingboenden)

 

35

2015/16:722 av Robert Hannah (L)
Bostadsmarknaden i Bryssel och i Stockholm

 

36

2015/16:723 av Anders Åkesson (C)
700-megahertzbandet

 

37

2015/16:733 av Erik Andersson (M)
Lättnader i plan- och bygglagen

 

 

Statsrådet Ann Linde (S)

 

38

2015/16:636 av Hans Rothenberg (M)
Demokratiska missförhållanden och handelskontakterna med Iran

 

 

Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

39

2015/16:712 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Bekämpningsmedlet glyfosat

 

40

2015/16:713 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Förbud mot bisfenol A

 

41

2015/16:720 av Sten Bergheden (M)
Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft

 

42

2015/16:724 av Jens Holm (V)
Miljötillståndet i Östersjön

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.