Tisdag den 25 juni 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:138

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:138

Tisdagen den 25 juni 2024

Kl.

10.00

 

Återrapportering från informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

   

   

1

Återrapportering från informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar den 17 juni

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Niels Paarup-Petersen (C) fr.o.m. den 24 juni
Därmed upphörde Emelie Nymans (C) uppdrag som ersättare  

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Åsa Hartzell (M) som ersättare fr.o.m. den 10 september t.o.m. den 20 december under David Josefssons (M) ledighet

 

 

Avsägelser

 

4

Beatrice Timgren (SD) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 16 juli 

 

5

Adnan Dibrani (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 16 juli

 

6

Sofie Eriksson (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 16 juli

 

7

Roza Güclü Hedin (S) som ersättare i riksdagen

 

8

Hans Unander (S) som ersättare i riksdagen

 

9

Peder Björk (S) som ledamot i skatteutskottet

 

10

Kalle Olsson (S) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

 

11

Eva Lindh (S) som suppleant i finansutskottet fr.o.m. den 16 juli

 

12

Jessica Rodén (S) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

13

Mats Wiking (S) som suppleant i EU-nämnden

 

14

Joakim Sandell (S) som suppleant i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

15

Denis Begic (S) som suppleant i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

16

Yasmine Bladelius (S) som suppleant i den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

17

Eva Lindh (S) som ledamot i finansutskottet fr.o.m. den 16 juli 

 

18

Kalle Olsson (S) som ledamot i skatteutskottet

 

19

Jessica Rodén (S) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

 

20

Rose-Marie Carlsson (S) som suppleant i EU-nämnden

 

21

Åsa Hartzell (M) som suppleant i civilutskottet fr.o.m. den 10 september t.o.m. den 20 december under David Josefssons (M) ledighet

 

22

Peder Björk (S) som suppleant i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

23

Louise Thunström (S) som suppleant i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

24

Sofia Amloh (S) som suppleant i den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling

 

25

Denis Begic (S) som suppleant i den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling fr.o.m. den 16 juli

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

26

2023/24:29 Torsdagen den 13 juni

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2023/24:143 Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder

 

27

2023/24:2915 av Katarina Luhr m.fl. (MP)

CU

 

med anledning av prop. 2023/24:148 Två frågor om taxi – prisuppgiftsskyldigheten och ålderskravet för taxiförarlegitimation

 

28

2023/24:2913 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

TU

 

med anledning av prop. 2023/24:152 Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning

 

29

2023/24:2911 av Andrea Andersson Tay m.fl. (V)

MJU

30

2023/24:2912 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

MJU

31

2023/24:2914 av Stina Larsson m.fl. (C)

MJU

32

2023/24:2916 av Emma Nohrén m.fl. (MP)

MJU

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.