Tisdag den 21 september 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:7

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:7

Tisdagen den 21 september 2021

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

1

Aphram Melki (C) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 oktober

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2021/22:7 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

3

2021/22:1 Budgetpropositionen för 2022
Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor
Utgiftsområde 1
Utgiftsområde 2 och 25-27
Utgiftsområde 3
Utgiftsområde 4
Utgiftsområde 5 och 7
Utgiftsområde 6
Utgiftsområde 8 och 10-12
Utgiftsområde 9
Utgiftsområde 13 och 14
Utgiftsområde 15 och 16
Utgiftsområde 17
Utgiftsområde 18
Utgiftsområde 19, 21 och 24
Utgiftsområde 20 och 23
Utgiftsområde 22

FiU
FiU
KU
FiU
SkU
JuU
UU
FöU
SfU
SoU
AU
UbU
KrU
CU
NU
MJU
TU

4

2021/22:2 Höständringsbudget för 2021

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkande

 

5

Bet. 2021/22:SoU3 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

8 res. (S, M, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2021/22:MJU5 Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten

2 res. (S, V, L, MP)

7

Bet. 2021/22:MJU4 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

6 res. (M, SD, KD)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

8

2020/21:808 av Alexandra Anstrell (M)
Svenska Jägareförbundets uppdrag att sköta jakt- och viltvård

 

9

2020/21:809 av Alexandra Anstrell (M)
Behovet av att minska vargstammen
2020/21:901 av Sten Bergheden (M)
Vargens hot mot djurproduktionen och den biologiska mångfalden
2020/21:905 av Alexandra Anstrell (M)
Vargangrepp

 

 

Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

10

2020/21:868 av Ilona Szatmari Waldau (V)
Säkerhetspolisens utredningar om personer med kurdiskt ursprung

 

11

2020/21:874 av Thomas Morell (SD)
Internationella stöldligor i Sverige

 

12

2020/21:881 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Brandskydd hos äldre och personer med funktionsnedsättning

 

13

2020/21:891 av Alexandra Anstrell (M)
Kontaminerat vatten

 

14

2020/21:894 av Alexandra Anstrell (M)
Utsläpp i svenska vatten

 

 

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

15

2020/21:816 av Angelica Lundberg (SD)
Överskuldsättning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.