Tisdag den 20 juni 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:128

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:128

Tisdagen den 20 juni 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i FiU21

  (uppehåll för gruppmöte efter voteringen,
   dock tidigast ca kl. 16.00 – 18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 30 maj

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2022/23:391 av Eva Lindh (S)
Regeringens vision för personer med funktionsnedsättning

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2022/23:122 Ledarhundar

3

2022/23:2399 av Maj Karlsson m.fl. (V)

SoU

4

2022/23:2400 av Christofer Bergenblock m.fl. (C)

SoU

5

2022/23:2401

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.