Tisdag den 20 december 2016

Kammarens föredragningslistor 2016/17:50

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:50

Tisdagen den 20 december 2016

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

 

13.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från tisdagen den 29 november

 

 

Avsägelser

 

2

Oscar Sjöstedt (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet och skatteutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Runar Filper (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

 

Meddelande om partiledardebatt

 

4

Onsdagen den 11 januari kl. 09.00

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

5

2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 13 januari

SoU

 

Skrivelser

 

6

2016/17:54 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering

FiU

7

2016/17:72 2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa skrivelser
Motionstiden utgår den 13 januari

JuU

 

Interpellationssvar

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

8

2016/17:151 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Närhetsprincip för nyanlända

 

9

2016/17:164 av Johan Forssell (M)
Återvändandearbetet

 

10

2016/17:181 av Sotiris Delis (M)
Kostnadseffektiviserad asylhantering

 

 

Statsrådet Anna Johansson (S)

 

11

2016/17:116 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
En fossilfri fordonsflotta

 

12

2016/17:145 av Jens Holm (V)
Åtgärder för att minska flygets utsläpp

 

13

2016/17:176 av Staffan Danielsson (C)
Förbifart Söderköping

 

 

Statsrådet Per Bolund (MP)

 

14

2016/17:178 av Jens Holm (V)
Konsumtionens miljö- och klimatpåverkan

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

15

2016/17:173 av Jan R Andersson (M)
Statliga servicekontor

 

16

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15 december kl. 13.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.