Tisdag den 17 januari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:46

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:46

Tisdagen den 17 januari 2023

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

1

2022/23:116 av Märta Stenevi (MP)
Arbetet mot korruption

 

2

2022/23:126 av Annika Hirvonen (MP)
Jämlikhetsdata och bekämpning av hatbrott

 

3

2022/23:137 av Gudrun Nordborg (V)
Hemliga tvångsmedel och integritet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2022/23:41 Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten

SkU

5

2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

SoU

6

2022/23:43 Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

JuU

7

2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 16 januari

KU

 

Skrivelser

 

8

2022/23:37 Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän

FöU

9

2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen – effektivitet och konsekvenser

UbU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

10

2022/23:40 av Linus Sköld (S)
Diskriminering i skolvalet

 

 

Statsrådet Anna Tenje (M)

 

11

2022/23:79 av Mikael Damberg (S)
Barnbidrag

 

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

12

2022/23:93 av Rebecka Le Moine (MP)
Sänkta anslag för skydd av skog

 

 

Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

13

2022/23:118 av Lawen Redar (S)
Hat och hot på bibliotek

 

14

2022/23:119 av Lawen Redar (S)
Tidöavtalet och anmälningsplikt på folkbibliotek

 

15

2022/23:120 av Daniel Vencu Velasquez Castro (S)
Skyddet för kulturutövare som är hbtq-plus

 

16

2022/23:129 av Louise Thunström (S)
Fri entré och Nationalmuseum

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.