Tisdag den 11 juni 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:129

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:129

Tisdagen den 11 juni 2024

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

  (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

   

   

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 21 maj 

 

 

Meddelande om återrapportering från informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar
den 17 juni

 

2

Tisdagen den 25 juni kl. 10.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2023/24:774 av Azra Muranovic (S)
Anonyma konton och Sveriges säkerhet

 

4

2023/24:779 av Johan Büser (S)
Anonyma konton och den svenska säkerheten

 

5

2023/24:795 av Håkan Svenneling (V)
Utökade rättigheter för Palestina i FN

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

6

2023/24:156 Ett levande hav – ökat skydd, minskad övergödning och ett hållbart fiske

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition

Motionstiden utgår den 18 september

 

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

7

Bet. 2023/24:FiU21 Vårändringsbudget för 2024

1 res. (MP)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2023/24:NU18 Riksrevisionens rapport om styrningen av Business Sweden

 

9

Bet. 2023/24:NU19 Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

14 res. (S, V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2023/24:SoU13 Stöd till personer med funktionsnedsättning

18 res. (S, SD, M, V, C, KD, MP, L)

11

Bet. 2023/24:SoU19 Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.

16 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Kulturutskottets betänkande

 

12

Bet. 2023/24:KrU11 Det kyrkliga kulturarvet

7 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Justitieutskottets betänkande

 

13

Bet. 2023/24:JuU31 Barriärer mot brott – en socialpreventiv strategi mot kriminella nätverk och annan brottslighet

5 res. (MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

14

2023/24:765 av Mattias Vepsä (S)
Åtgärder för att stoppa hemliga konton på sociala medier

 

15

2023/24:796 av Eva Lindh (S)
Ökande korruption i Sverige

 

 

Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

16

2023/24:780 av Sofia Amloh (S)
Sörmlänningarnas tillgång till sjukvård

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

17

2023/24:741 av Rose-Marie Carlsson (S)
Kommunernas tillsynsansvar

 

18

2023/24:748 av Linus Sköld (S)
Etableringsstopp för vinstdrivande friskolor

 

19

2023/24:750 av Camilla Hansén (MP)
Offentlighetsprincipen i fristående skolor
2023/24:751 av Linus Sköld (S)
Offentlighetsprincipen i fristående skolor
2023/24:754 av Daniel Riazat (V)
Offentlighetsprincipen för fristående skolor

 

20

2023/24:753 av Rose-Marie Carlsson (S)
Återkrav av skolpeng

 

 

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

21

2023/24:757 av Serkan Köse (S)
Mål för integrationspolitiken

 

22

2023/24:788 av Patrik Lundqvist (S)
Den nya a-kassan och fackens inkomstförsäkringar

 

23

2023/24:791 av Sofia Amloh (S)
Subventionerade anställningar

 

 

Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

24

2023/24:766 av Magnus Manhammar (S)
PFAS-utsläpp från Försvarsmaktens verksamhet

 

25

2023/24:784 av Elsa Widding (-)
Hotbilden mot Sverige

 

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

26

2023/24:783 av Elsa Widding (-)
Demokrati- och rättighetsfrågor i norra Sverige

 

 

Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

27

2023/24:778 av Lawen Redar (S)
Falska kontons undergrävande av det demokratiska samtalet

 

 

Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

28

2023/24:770 av Serkan Köse (S)
Arbetslivskriminalitet inom taxibranschen

 

29

2023/24:782 av Sofia Amloh (S)
Arbetet mot våld i nära relation

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.