Onsdag den 8 november 2023

Kammarens föredragningslistor 2023/24:26

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2023/24:26

Onsdagen den 8 november 2023

Kl.

13.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i SfU5, dock tidigast kl. 16.00

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 18 oktober

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2023/24:65 av Jim Svensk Larm (S)
Barnomsorg på obekväma arbetstider

3

2023/24:90 av Linus Sköld (S)
Konsekvenser av neddragningarna på studieförbunden

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2023/24:31 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

SoU

5

2023/24:36 Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.