Onsdag den 6 december 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:44

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:44

Onsdagen den 6 december 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

1

2017/18:FPM25 Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2018 KOM(2017) 645

MJU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

2

RiR 2017:30 Riktade statsbidrag till skolan - nationella prioriteringar men lokala behov

UbU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

3

2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar

KU

4

2017/18:51 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

CU

5

2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

KU

 

Skrivelse

 

6

2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets utlåtande

 

7

Utl. 2017/18:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2018

10 res. (S, SD, MP, V, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

8

Bet. 2017/18:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

4 res. (M, SD, KD)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

14 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

10

Bet. 2017/18:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5 res. (S, SD, MP, V, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

11

Bet. 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

54 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD,

-)

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

12

Bet. 2017/18:UFöU3 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

1 res. (SD, V)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

13

Bet. 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Näringsutskottets betänkande

 

14

Bet. 2017/18:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

1 res. (SD)

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2017/18:KU6 En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige

2 res. (V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.