Till innehåll på sidan

Onsdag den 4 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:107

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:107

Onsdagen den 4 maj 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 13 april

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2021/22:FPM79 Direktiv om mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information COM(2022) 143

CU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2021/22:235 Sekretess hos två kommissioner

KU

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

4

2021/22:4636 av Elin Segerlind m.fl. (V)

MJU

5

2021/22:4647

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.