Onsdag den 29 maj 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:97

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:97

Onsdagen den 29 maj 2019

Kl.

11.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 8 maj

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2018/19:264 av Larry Söder (KD)
Attraktivare tomträtter

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2019:17 Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete – förutsättningar för samverkan

UU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2018/19:127 Skyddsobjekt och obemannade farkoster

FöU

5

2018/19:131 Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket

SfU

6

2018/19:133 En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

SfU

7

2018/19:134 Förbättrat grundskydd för pensionärer

SfU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

 

8

2018/19:3106 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

9

2018/19:3107 av Fredrik Malm m.fl. (L)

SfU

10

2018/19:3108 av Paula Bieler m.fl. (SD)

SfU

11

2018/19:3109 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

SfU

12

2018/19:3110 av Hans Eklind m.fl. (KD)

SfU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

13

2018/19:238 av Amineh Kakabaveh (V)
De osynliggjorda utlandsfödda kvinnorna

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

14

2018/19:230 av Lars Beckman (M)
Stärkande av äganderätten i Sverige

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

15

2018/19:208 av Edward Riedl (M)
Kostnaderna för regeringens klimatpolitik
2018/19:209 av Edward Riedl (M)
Klimatpolitikens kostnader

 

16

2018/19:210 av Edward Riedl (M)
Kronans styrka

 

17

2018/19:228 av Edward Riedl (M)
Höjning av skatten på bensin och diesel

 

 

Statsrådet Ann Linde (S)

 

18

2018/19:233 av Tobias Andersson (SD)
Ytterligare krav i handelsavtal

 

19

2018/19:254 av Lorena Delgado Varas (V)
Transnationella företags ansvar för mänskliga rättigheter

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.