Till innehåll på sidan

Onsdag den 27 april 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:103

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:103

Onsdagen den 27 april 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 6 april

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2

2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall

TU

3

2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

TU

Skrivelse

4

2021/22:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:162 Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

5

2021/22:4479 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

6

2021/22:4513

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.