Onsdag den 23 november 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:25

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2022/23:25

Onsdagen den 23 november 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

1

2022/23:8 Tisdagen den 15 november

NU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2022/23:39 av Märta Stenevi (MP)
Åtgärder för att nå klimatmålen

3

2022/23:41 av Gunilla Svantorp (S)
Nya stambanor i järnvägssystemet

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2022:25 Miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling – på rätt väg men långt kvar

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

5

2022/23:23 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.