Till innehåll på sidan

Onsdag den 23 februari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:71

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:71

Onsdagen den 23 februari 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 2 februari

Avsägelse

2

Heléne Björklund (S) som suppleant i försvarsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Heléne Björklund (S) som ledamot i försvarsutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2021/22:22 Torsdagen den 17 februari

UU

5

2021/22:36 Torsdagen den 17 februari

FiU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2021/22:343 av Pia Steensland (KD)
Återkrav inom assistansersättningen

7

2021/22:344 av Pia Steensland

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.