Till innehåll på sidan

Onsdag den 22 februari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:67

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:67

Onsdagen den 22 februari 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 1 februari

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Anders Karlsson (C) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 20 februari

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

3

2022/23:19 Torsdagen den 16 februari

SkU

4

2022/23:13 Torsdagen den 16 februari

CU

5

2022/23:25 Torsdagen den 16 februari

UU

6

2022/23:21 Torsdagen den 16 februari

SoU

Anmälan om granskningsrapport

7

RiR 2023:1 Etablering av myndigheter utanför Stockholm – små regionala

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.